4.2/5 derecelendirme (6 oy)

ÇORLU MARMARACIK ARSALARI


MARMARACIK ARSALARI - Fiyatlar

818 ADA (A) FİYAT LİSTESİ
Parsel No NET ALAN (m2) PEŞİN FİYATI
1 472,90 61.477 TL.
2 599,31 77.870 TL.
819 ADA (B) FİYAT LİSTESİ
Parsel No NET ALAN (m2) PEŞİN FİYATI
1 429,30 55.700 TL.
2 449,00 58.370 TL.
3 453,66 58.890 TL.
4 458,32 59.540 TL.
5 462,98 60.000 TL.
6 467,64 60.700 TL.

820 ADA (C) FİYAT LİSTESİ
Parsel No NET ALAN (m2) PEŞİN FİYATI
1 399,01 51.740 TL.
2 351,33 46.630 TL.
3 399,01 51.870 TL.
4 360,51 46.800 TL.
5 360,51 46.800 TL.
6 360,51 46.800 TL.
7 360,51 46.800 TL.
8 360,51 46.800 TL.
9 360,51 46.800 TL.
10 360,51 46.800 TL.
11 360,51 46.800 TL.
821 ADA (D) FİYAT LİSTESİ
Parsel No NET ALAN (m2) PEŞİN FİYATI
1 451,67 58.600 TL.
2 383,90 49.790 TL.
3 360,51 46.800 TL.
4 360,51 46.800 TL.
5 360,51 46.800 TL.
6 360,51 46.800 TL.
7 360,51 46.800 TL.
8 360,51 46.800 TL.
9 360,51 46.800 TL.
10 360,51 46.800 TL.

822 ADA (E) FİYAT LİSTESİ
Parsel No NET ALAN (m2) PEŞİN FİYATI
1 425,00 55.250 TL.
2 373,64 48.490 TL.
3 425,01 55.250 TL.
4 360,51 46.800 TL.
5 360,51 46.800 TL.
6 360,51 46.800 TL.
7 360,51 46.800 TL.
8 360,51 46.800 TL.
9 360,51 46.800 TL.
823 ADA (F) FİYAT LİSTESİ
Parsel No NET ALAN (m2) PEŞİN FİYATI
1 356,55 46.280 TL.
2 357,18 46.410 TL.

Download

8354